جلوی اینه رو الپتیکا م که وقتی حرکت میکنم موهام که دم اسبی بستمشون و دمشو بافتم به اطراف تکون میخوره.مث تاندول ساعت.به خودم نگاه میکنم یاد حرف موراکانی میفتم که گفته بود وقتی صبحا واسه دویدن میرم دخترهای جوون دانشجو رو میبینم که میدوئن.موهاشونو دم اسبی بستن و حین دوییدن موهاشون از به اطراف تکون میخوره

/ 0 نظر / 31 بازدید