روز عجیبی بود.خیلی عجیب...خیلی خیلی عجیب.موقع برگشتن تو گوشیش یه چیزی نوشتم و گفتم بعد رفتن من بخونه.یه جمله ی ساده که اون حتما معنی شو میفهمه

/ 1 نظر / 28 بازدید