مگه ممکنه برگشته باشه و منو یادش بره؟گیرم منو یادش بره!کتاب درخت زیبای من و تو کتاباش ببینه هم منو یادش نمیاد؟خب اصن یادش نیاد اون کتاب از کجا اومده محال جمله ای که درباره ی زه زه نوشتم،تو صفحه ی اول کتاب،اونو بخونه و منو یادش نیاد...نه محال

/ 0 نظر / 24 بازدید