چرا بعضیا همیشه تمیز و شفافن بعضیا همیشه کثیفو درهم؟

منظورم این نیس که مثلن حموم نمیرن یا اونا همش حموم میرن...فک کنم ادم باید از زیربتا تمیز تا ظاهرشم تمیز دیده شه.

من هممممیشه نظرم اینه زیبایی و اندام و چی و چی مهمه ها.اما تمیزی از همه ی اینا نهم تره.خیلی خیلی مهم تر

/ 0 نظر / 25 بازدید