هر وری از خونه باشم حس میکنم اونور خونه داره صدای شیون میاد.مث دیوونه ها میدوئم!برم ببینم چی شده.یعنی مغزم به کل از کار میفته و منطقم کار نمیکنه که بگه دختر اخه چرا باید شیون کنن؟انگار هزار تا پیر زن درونم دارن مویه میکنن بلند بلند وسوزناک

رسما خل شدم 

/ 0 نظر / 32 بازدید