دیدی که وبلاگ خنده های صورتی هم گفته بود که محمود دولت ابادی خوش تیپ تربن سیبیلوی دنیاس؟

من هم عاشقشم...عاشق قیافه ی اخنالوی خفنش.با اون سیبیل و دستمال گردن هاش

/ 1 نظر / 27 بازدید
میرا

سارا من عاشق دستمال گردناشم و ابروهای گره خورده اش