...

هیچ وقت نمیدونم چی دوست دارم.دقیقا نمیدونم.اصلن همش همه چی واسم عوض میشه!!!خدایا چرا من اینجوری ام.شاید من از نوادگان یه کسی هستم که حرمسرای خیلی بزرگی داشته و توش پر از زن های جور واجور بوده.یه مرد ترک تبریزی لابد ما موهای سفید و سبیل پر پپپپشت و ازون کلاها که دوره قاجار میذاشتن...شابد از نوادگانم اونم که انقد یلخی ام و نمیدونم چی میخوام؟هر صبح اولین سوالی که از خودم میپرسم اینه که "تو چته؟"

چند شب پیشم از خواب پریدم.بعد از دست روح سر در گم و اشفتم خسته شدم و زدم زیر گریه...درمونده ی درمونده ی

/ 0 نظر / 31 بازدید