ازینکه برم باشگاه و انقد ورزش کنم که مث کتک خورده بیحال شم به لذت خاضی میبرم.نه اینکه به خودم بگم چقدر خوبه داری لاغر میشی.نه!ازینکه انگار یکی کتکم زده لذت میبرم.و نه ابنکه من به سادیسمی باشم که خوشم میاد کتک بخورم.نه!انقدر حالم بده که دوست دارم بکی بهم گیر بده و من سربع معرکه بگیرم و داد و بیداد کنم و کتک بخورم و کتک بزنم.هیچی مهم نیس.مهم اینه یه چیزایی درونم خالی شه و اینجوری خالی میشم.اینحوری که بتونم داد بزنم اصلن عربده بزنم و فحش بدم.شاید بعضیا این حس هارو درک کنن!!!

یه دختره ای اونجا هس که خیلی خوشگله.سبزه س.موهاش لخت و پر و مشکیِ.توی چشماش مشکیِ.هیکلش؟عااالی.هیکلش هم ورزیده س و مثلن بازوهاش یه جور نرمی تیکه داره اما خیلی لونده.کمرش باریک و باسن و پاهاش خیلیییی خوش فرمه.قد بلندی نداره.

موهای لختش تا روی شونه ش بود اما کوتاهشون کرده بود.از این مدل ها که جلوی موش بلنده و میریزه روی صورتش تا فکش.بعد پشتش خورد و کوتااااهه

اخ چقد بهش میومد عوضی.بهش گفتم که خیلی خوشگلی و موهای جدیدت خیلی بهت میاد.راستش بعضی ادم ها اینطوری ن که غلط میکنه ادم وقتی ازشون تعریف میکنه.چون بعدش انگار که اووووف چه مالی ن خودشونو واست میگیرن :)))) رفتار نفرت انگیزیِ که متاسفانه خیلی ها دچارشن.اما ااین دختره این مدلی نبود...اهان اینکه بینی خیلیییی خوشگل و بی نقصی داره بدون عمل و چشمای درشتی تقریبا کمی ریمل میزنه میزنه به موژه هاش و به لب هاش که گوشتی وبرجسته ن رژ پررنگ بنفش مات میزنه :)

این بود ماجرای دختر خوشگله.البته دفعه بعد یادم باشه از دختری که هیکلش مث کندیس بگم.

/ 0 نظر / 29 بازدید